Pravidla a podmínky

Poznámky k autorským právům a ochranným známkám

Veškerý obsah na našich stránkách, včetně konkrétních informací hotelu, grafického designu a veškerých dalších významných informací a obsahu, je majetkem Boutique hotel a jsou chráněny mezinárodním autorským zákonem. Může být použit pouze na osobní bázi pro nekomerční účely a jeho rozmnožování, distribuce, kopírování nebo jakékoliv jiné využití pro komerční účely je výslovně zakázáno.

Omezení osobní a nekomerční použití

Použití těchto webových stránek je podmíněno akceptujte, že veškeré informace v něm obsažené a všechny záležitosti, které mohou vznikat mezi vámi a námi se řídí českým právem. Jakékoli spory, které mohou vzniknout mezi vámi a námi musí být řešeny příslušnými soudy Obvodním soudem Praha 2 s vyloučením soudů jakéhokoliv jiného místa.

Omezení

I když se snažíme, aby byl obsah našich stránek věcně správný. Informace, produkty a služby obsažené na našich webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Změny jsou průběžně přidávány k informacím obsaženým v tomto dokumentu a my a naši příslušní dodavatelé mohou provést změny a/nebo vylepšit kdykoliv naše stránky.

Změna podmínek

Vyhrazujeme si právo provádět změny na našich stránkách podle Všeobecných obchodních podmínek kdykoliv.